982 59 200 support@skipnes.no

 

Master’s Thesis

On this page you can order printing of your Master’s Thesis.

 

Våre anbefalinger for skriving av masteroppgave

 

  • Format: Skriv din oppgave i A4 (210×297).
  • Marger: Anbefalte margstørrelser er  2,5 cm i topp, bunn og på sidene. Pagina/sidetall ligger nedenfor margen.
  • Skriftstørrelse: Valgfritt, men vi anbefaler punktstørrelse 12 for de fleste fonter.
  • Sidenummerering: Sett opp sidetall midtstilt eller i ytterkant av siden (oddetall til høyre og partall til venstre).
  • Inndeling av stoff: Kapitler, innholdsfortegnelse, forord o.l. bør starte på høyre side i boken, dvs en side med oddetall.
  • Tekst: Les korrektur for skrivefeil og se over bilder, figurer og lignende før du bestiller. Minst mulig endringer betyr ofte kortere leveringstid.
  • Bilder: Pass på at bilder ikke har lavere kvalitet enn 72 dpi.
  • Vektorgrafikk: Vi anbefaler å lage png eller jpg-filer av vektorgrafikk. Strektykkelser, fargekoding og transparente farger kan føre til skuffende trykkresultat.
  • Punkter og streker: (F.eks. figurer) bør ikke ha mindre tykkelse enn 0,5 pt.

 

Skipnes Kommunikasjon is a Proud Main Partner of University of Bergen

Skipnes Kommunikasjon AS | support@skipnes.no | 982 59 200